News

Hjerterommet

Hjerterommet er et gratis tilbud/butikk til deg som av ulike grunner er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi har åpent onsdager kl 1700-1900. Du trenger ingen avtale for å komme. …