• VINEYARD KIDS – SOLVOR 936 65 318
  • SMÅGRUPPER – INFO KOMMER
  • HJERTEROMMET – INFO KOMMER
  • BRUKTBUTIKKEN – TORBJØRN 911 68 359
  • ÅPEN BARNEHAGE – METTE 92 24 27 68
  • UTLEIE LOKALER – TORBJØRN 911 68 359