OMSORG

Trenger du en prat, en fortrolig samtale eller forbønn utenom søndagene? Vi har folk som ønsker å lytte og være en støttespiller for deg, som kan be inn i din situasjon. Av og til kan en enkel samtale og en enkel bønn utgjøre en stor forskjell!
Vi ber gjerne for deg som sliter med sykdom og andre plager.
Ta kontakt med Tove (995 77 750) eller Torbjørn (911 68 359) for å avtale.