Om Kristiansand Vineyard


Kristiansand Vineyard er en evangelisk frimenighet.
Vi er en menighet som elsker Jesus og som ønsker å følge etter Ham.
Søndager treffes vi til Gudstjeneste og i smågrupper i løpet av uken.
Vi tror at å treffes jevnlig og ha fellesskap er viktig for å vokse i troen.

Kristiansand Vineyard har et ønske om å være byens beste venn.

Internasjonal bevegelse

Kristiansand Vineyard er en del av en internasjonal bevegelse med Vineyardmenigheter over hele verden.
Vineyardmenighetene i Norge samarbeider med menighetene i norden.

Les gjerne mer om hva Vineyard er på vineyardnordic.org.